Socialdemokratiet

Stiftet 1878 som et internationalt orienteret antimilitaristisk arbejderparti.
Mange tidlige socialdemokrater var også medlem af Dansk Fredsforening frem til anden verdenskrig.
Socialdemokratiet stemmer imod en bevilling på 40.000 kr. til vedligeholdelse af Københavns befæstning i 1895.
Første socialdemokratiske ministre udnævnes under første verdenskrig.
Første socialdemokratiske regeringsdannelse 1924. Socialdemokratisk-radikal regering 1929-1940.
Socialdemokratiet deltager i Samlingsregeringen 1940-1943.
Militærkritisk frem til 1935. Socialdemokratiet stod bag oprettelsen af de private efterretningstjenester HIPA og AIC.
Støtter Danmarks medlemsskab af Atlantpagten, NATO, 1949.
Deltager i det lille forsvarsforlig 1966. Modstander af moderniseringen af USAs atomvåben i Vesteuropa 1979 (dobbeltbeslutningen).
Deltager i det alternative sikkerhedspolitiske flertal i Folketinget.
Socialdemokratiet stemmer ikke for forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak.
Partier et medlem af mindretalsregeringen Helle Thorning-Schmidt sammen med RV, og SF, 2011-..
Vigtigste aviser: Borenholmeren, Demokraten, Socialisten, Aktuelt og Det fri aktuelt, Vestjyllands Socialdemokrat.
Blandt socialdemokratiske tidsskrifter kan nævnes Socialisten.
Blandt socialdemokrater kan nævnes Alsing Andersen, Svend Auken, Gustav Bang, Nina Bang, Eva Bendix, Hans Bendix ; Herluf Bidstrup, Ritt Bjerregaard, Lasse Budtz, Henriette Crone, Helle Degn, Jørgen Dich, Thomas Døssing, Olaf Forchhammer, Mette Frederiksen, Mette Groes, H. C. Hansen, Oskar Hansen, Hans Hedtoft-Hansen, kulturminister Jytte Hilden, Hans Hækkerup, Jan Hækkerup, Per Hækkerup, Frank Jensen, Viggo Kampmann, Johannes Kjærbøl ; Bodil Koch, Kristoffer Markvad Klausen, Jens Otto Krag, Helga Larsen, Ruth Lund, Mogens Lykketoft, Otto Mathiasen, Orla Møller, Kjeld Olesen, Carl Heinrich Petersen, Laust Rasmussen, Peter Sabroe, Thorvald Stauning, J. P. Sundboe, Poul Søgaard, Hans Tabor, Thøger Thøgersen, Gerson Trier. Ungdomsafdeling: Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark. Arkiv: ABA.
Se også: Arbejder Filmen A/S ; Arbejderbevægelsens Internationale Center ; Arbejdernes Oplysningsforbund ; Danmark : Politiske partier ; DUI ; Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom ; LO ; Samarbejdskomiteen mellem de socialdemokratiske partier og fagbevægelsen i Norden (SAMAK) ; Siumut ; Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme ; Socialdemokrater mod Masseødelæggelsesvåben ; Socialdemokratisk Debat.

Litteratur

Auken, Svend: Jeg fortryder ikke fodnoterne. I: Berlingske Tidendes kronik, 07/11/2005.
En bygning vi rejser : Den politiske arbejderbevægelses historie i Danmark I-III / Oluf Bertolt ; Ernst Christensen ; Poul Hansen. Fremad, 1959?
Beukel, Erik: Socialdemokratiet og stationeringsproblemet 1952-53 : En sikkerhedspolitisk beslutning / Erik Beukel.
- Odense : Odense Universitetsforlag, 1974. - 72 s. ; Odense University Studies in History and Social Sciences ; 15)
Blüdnikow, Bent: Ritt Bjerregaard stod bag fodnoter. I: Berlingske Tidende, 12/19/2004.
Boel, Erik: Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88 / Erik Boel.
- København : Akademisk forlag, 1988. - 278 s. - ISBN 87-500-2769-7
En bygning vi rejser: den politiske arbejderbevægelses historie i Danmark, I-III. / : Oluf Bertolt, Ernst Christiansen og Poul Hansen. Fremad, 1954-1955.
Brøndum, Christian: Socialdemokraterne strammer kravene til et nyt forsvarsforlig. I: Berlingske Tidende, 02/09/2004.
Christensen, Ernst: Hvorfor er socialdemokratiet forsvarsvenligt? / Ernst Christensen.
- København : Fremad, 1949. - 31 s.
Forsvaret til debat / [ed] Kjeld Olesen et al. - København : Fremad, 1970. - 124 s. - ISBN 87-557-0127-2
Klingsey, Mette: S: Rigsrevisionen skal kuglegrave køb af kampfly. I: Information, 08/08/2007:
Kristen Bording: Hans oprindelse, udvikling og gerning. / : Sigurd Elkjær. Lindhardt og Ringhof, 1951 ; 2018.
Kristen Bording var dansk landbrugsminister for Socialdemokratiet i tre omgange fra 1924 og frem til 1950.
Lindboe, Rasmus: Lykketoft vil udskifte militær indsats i Irak. I: Information, 09/24/2004.
Modernisering af forsvaret : Socialdemokratiets forslag til modernisering af forsvaret. September 1986 / .
- København : Socialdemokratiet, 1986. - 12 s.
Møller Christensen, Søren: Man har et standpunkt … : Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken i 80'erne : en debatbog / Søren Møller Christensen. - København : Eirene, 1984. - 198 s.
Pavus: Socialdemokratiet og Krigen. - København : Nordiske Forfatteres Forlag, 1917. - 109 s.
Pedersen, Robert: Fra Neutralitet til Engagement : Socialdemokratiet og forsvaret gennem 110 år .
- København : Chr. Erichsens Forlag, 1982. - 292 s. - ISBN 87-555-0868-5
Rehling, David: S: Ud a Irak senest juli 2006. I: Information, 08/22/2005.
Retfærdig retning for Danmark: Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. / : Mette Frederiksen et al. Christiansborg, 25. juni 2019.
S erklærer forfatningen for død. / Ole Bang Nielsen ; Jesper Thobo-Carlsen. I: Berlingske Tidende, 06/23/2005.
S kræver flere soldater til indsatsstyrke / Sandy French ; Pia Fris Laneth. I: Information, 11/23/2004.
Socialdemokratiet: Om sikkerhedspolitik og totalforsvar : et debatskrift fra / Socialdemokratiet.
- København : Socialdemokratiet, 1983. - 32 s.
Strange Petersen, Erik: Fra "Internationale" til "Socialdemokratisk Forbund" : Det danske socialdemokratis organisatoriske udvikling 1871-1878. I: Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie Nr. 7, s. 4-23.
Den vesttyske forbindelse : Studier i det sikkerhedspolitiske opbrud i Socialdemokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988. / : Rasmus Mariager. Saxo Instituttet, Afdeling for Historie, 2017.
Voetmann, Per: Dobbelt beslutsom : En analyse af Socialdemokratiets kernevåbenpolitik 1979-1984.
- Århus : Århus Universitetsforlag, 1986. - 132 s. - ISBN 87-7288-026-0
Weiss, Jacob: S: Forsvaret skal betale for politiet. I: Berlingske Tidende, 10/29/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page