Gældsstyrelsen

Styrelsen er etableret under Skatteministeriet 2018 og har ansvaret for at inddrive borgeres
og virksomheders gæld til det offentlige.
Fortsat fra SKAT.
Told og skatteforvaltningen
Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver, 2018
I medfør af § 14, stk. 3, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, fastsættes: § 1. De opgaver, der ved skatteforvaltningslovens § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen, der er en myndighed, består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Vurderingsstyrelsen.
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.), 2018.
Se også: Konkurs.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tidligere skattechef: Det er svært at bede politikere vente, mens de med indsigt i SKAT løser problemet. Så godt spiller klaveret ikke i politik : En række skandaler har kostet milliarder for den danske stat, men det var alligevel en fejl at lukke det skandaleramte gældsinddrivelsessystem Efi og opløse Skat i syv uafhængige styrelser. Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra den tidligere mangeårige departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, der mener, at handlingerne er et udtryk for panik frem for fornuft. Kritikken kommer efter, at Rigsrevisionen har nægtet at godkende statens regnskab. / : Mathias Ertmar Mencke. I : Information , 6. september 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page