Guyana

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk sydamerikansk  republik med grænser til Brasilien, Suriam og Venezuela og med kystlinje til Atlanterhavet.
Guyana v. Suriname: On February 24, 2004, Guyana gave written notification and a statement of claim to Suriname submitting a dispute concerning the delimitation of its maritime boundary with Suriname to an arbitral tribunal to be constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Arbitration under annex VII of the United Nations Convention on the law of the sea republic of Guyana v. republic of Suriname reply of the republic of Guyana volume i 1 april 2006. - 169 s.
- http://www.pca-cpa.org/upload/files/GUYANA%20Reply%20brief%20volume%20I.pdf
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Indians Overseas A guide to source materials in the India Office Records for the study of Indian emigration 1830-1950.
- http://www.bl.uk/reshelp/pdfs/indiansoverseas.pdf
The origin of the Guyanian Indians ascertained; or, The aborigines of America, (especially of the Guyanas,) and the East Indian coolie immigrants compared: being articles published in "The Colonist" newspaper, with an additional section of the Hindu coolies (1881).
- http://www.archive.org/details/originofguyanian00bronrich
Historie: Oldtiden / Antiquity. Før Columbus, - Messoamerika. Williamson, James Alexander: English colonies in Guiana and on the Amazon, 1604-1668. - Oxford: Clarendon Press, 1923.
- https://archive.org/details/englishcoloniesi00will
Stedman, John Gabriel: Narrative of a five years' expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of South America; from the year 1772, to 1777: elucidating the history of that country, and describing its productions ... with an account of the Indians of Guiana, & negroes of Guinea I-II. - London, J. Johnson, & T. Payne (1806). - 540 + 522 s.
- http://www.archive.org/details/narrativeoffivey01sted , og
- http://www.archive.org/details/narrativeoffivey02sted
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen

Krig og fred i Danmarks historie. I: Danmarkshistoriens hvornår skete det : fra istiden til 1960 : år for år: Danmarkshistorisk opslagsbog. / : udarbejdet af Kai Petersen med bistand af Svend Cedergreen Bech og Jens Maigaard ; red.: Sven Tito Achen og Svend Cedergreen Bech. Politikens forlag, 1963 ; 1988.
En kronologisk fremstilling af Danmarks forhistorie og historie fra de første mennesker til 1983, Danmarks kongerække, kongevåben, krig og fred i Danmark, kødstæder, forfatningens udvikling samt danske regeringer 1848-1983

Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Guyana er medlem af Det Caribiske Fællesskab (CARICOM) / The Caribbean Community, FN, OAS.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Guyana.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Guyana.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Guld.
Phillips, Tom: Guldfeber truer Amazonas' folk: Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner. I: Information, 10/01/2011.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af små våben fra USA og Østrig.
CARICOM and the Arms Trade Treaty: Toward an effective convention. / : Kenneth Epps. Project Ploughshares. 2012. - 59 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page