Venezuela

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Nordlig Sydamerikansk  forbundsrepublik med grænser til Brasilien, Colombia og Guyana, og med kystlinje til Det caribiske hav.
Natur: Amazonfloden. Koral rev. World Atlas of Coral Reefs / Mark Spalding, Corinna Ravilious, Edmund Peter Green. University of California Press, 2001 - 432 s.
- http://archive.org/details/worldatlasofcora01spal
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. . Ifølge den amerikanske miljøorganisation, Conservation International, har Venezuela stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Før Columbus, - Messoamerika: Helleristninger / petroglyph.
Venezuela har været koloniseret af Spanien 1522-1821. Lille Venedi 1528-1545. Medlem af Grand Columbia 1819-1831.
Militær- og statskup 1868, 1941, 1945, 1948, 1958, 2002.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Reseña biográfica de Santos Michelena. Parte histórica administrativa y política de Venezuela, desde 1824 a 1848 (1889).
http://www.archive.org/details/resenabiogra00mich
Código militar de los Estados Unidos de Venezuela (1903).
http://www.archive.org/details/cdigomilitardel00venegoog
Documentos para los anales de Venezuela desde el movimiento separatista de la Union colombiana ... (1890).
http://www.archive.org/details/documentosparal00senogoog
Interesting official documents relating to the United Provinces of Venezuela .. (1812)
http://www.archive.org/details/interestingoffi00venegoog
The land of Bolivar; or, War, peace and adventure in the republic of Venezuela I-II (1878).
http://www.archive.org/details/landofbolivarorw01spen
Venezuela-British Guiana boundary arbitration I-VII (1898-1899)
http://www.archive.org/details/venezuelabritis00venegoog
The Case of Venezuela: A Reply to the British Blue Book Entitled "Documents ... (1896).
http://www.archive.org/details/casevenezuelaar00venegoog
The Venezuelan arbitration before the Hague tribunal, 1903. Proceedings of the tribunal under the protocols between Venezuela and Great Britain, Germany, Italy, United States, Belgium, France, Mexico, The Netherlands, Spain, Sweden and Norway (1905).
http://www.archive.org/details/venezuelanarbit00statgoog
Kultur:: Bibliotheca hispano-americana [microfilm] : a catalogue of Spanish books printed in Mexico, Guatemala, Honduras, the Antilles, Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Chili, Uruguay, and the Argentine Republic, and of Portuguese books printed in Brazil : followed by a collection of works on the aboriginal languages of America (1870).
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Antonio Lauro
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Antonio Lauro (1917-1986)
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Pop
Rock
Teater:
Politik: American constitutions; a compilation of the political constitutions of the independent nations of the New world, with short historical notes and various appendixes.I-II. International Bureau of the American Republics. (July 1906).
- http://www.archive.org/details/americanconstitu01inteilli
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Venezuela er medlem af ALBA-landene, Den andiske sammenslutning / Comunidad Andina de Naciones, Contadoragruppen, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, OAS, OPEC, Riotraktaten.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Venezuela.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Venezuela.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Fundación Aldeas de Paz.
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Jesper Løvenbalk Hansen: Chávez svækker ngo'er i Venezuela. I: Information, 01/24/2011.
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, guld, naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Chávez kalder guldet hjem. I: Arbejderen, 08/20/2011.
Phillips, Tom: Guldfeber truer Amazonas' folk: Den høje pris på guld har medført omfattende ulovlig minedrift og forøget vold i Sydamerikas regnskovsregioner. I: Information, 10/01/2011.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport: Import af våben fra Israel, Rusland.
CRS Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011. / : Richard F. Grimmett. Specialist in International Security ; Paul K. Kerr. Analyst in Nonproliferation. August 24, 2012. - 90 s.
Buying into Occupation and War: The implications of military ties between South America and Israel. Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign. 2010. - 39 s. - http://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page