Giftnævnet

Historisk nævn oprettet 1954 under: Landbrugsministeriet og Miljøministeriet.
Fortsættes 1980 i: Miljøstyrelsen.
Også omtalt i Betænkning 736.
Se også: Gift ; forurening ; landbrug.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare : afgivet af Landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler, 1953. ; Betænkning 88)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page