Søfartens Arbejdsmiljøråd

Historisk råd oprettet 1993 under: Søfartsstyrelsen.
Forsættes 2018 som: Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel XII A Arbejdsmiljøråd, 1. juli 2002
Afsnit A Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste
Regel 1 Søfartens Arbejdsmiljøråd
1 Søfartsstyrelsen opretter Søfartens Arbejdsmiljøråd.
2 Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution.
Der var etableret et Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, som har til opgave at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning blandt ansatte på danske handelsskibe, og at understøtte skibenes sikkerhedsorganisationer. Søfartens Arbejdsmiljøråds opgaver er bl.a. at kortlægge og vurdere handelsflådens arbejdsmiljøproblemer i samarbejde med rederiet og sikkerhedsorganisationen, at fremsætte forslag til forbedring af sikkerheds- og sundhedsforhold i handelsskibe og at medvirke til indsamling og revision af statistisk materiale om sikkerheds- og sundhedsforholdene i handelsskibe. Søfartens Arbejdsmiljøråd ledes af en bestyrelse, der udgør en ligelig repræsentation for henholdsvis redere og søfarende.
Se også: Arbejdsmiljø ; Arbejdsmiljørådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Søfarende i danske skibe omkring årtusindskiftet - om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i handelsflåden. / : Henrik L. Hansen og Morten Vinter: I: Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 2004.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page