Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Historisk ministerium oprettet 2010.
Fortsat fra Indenrigs- og Socialministeriet.
Fortsættes 2011 som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og fra 2015 som Sundheds- og Ældreministeriet samt: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Se også: Sundhed.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler: Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsafdelingen, 2004.; Betænkning 1444)
Redegørelse om biobanker : Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2002. ; Betænkning 1414)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page