Kiribati

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Kiribati er en asiatisk østat og republik i Oceanien, Stillehavet. Kiritimati eller Juleøen / Christmas Island.
Atlas of Kiribati.
Natur:
UNESCO: Phoenix Islands Protected Area: Nomination for a World Heritage Site 2009.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1325.pdf
Historie:
Amerikanske og britiske atom- og brintbombeforsøg i Kiribati under den kolde krig
Line øerne, bl.a. Juleøerne og Malden, blev brugt af Storbritannien og USA til brintbombeforsøg, bl.a. Operation Grapple, under den første del af den kolde krig, 1957.
Kiribatis kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik:
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Laws of Kiribati revised edition 1980 Constitution of Kiribati
- http://www.parliament.gov.ki/content/constitution
'By virtue of the Kiribati Act 1979, Kiribati attained independence as an Independent Republic on 12 July 1979. The following Order made provision for a Constitution for Kiribati to come into effect on that day, including provision for the Legislature, the Head of State, the Executive Government, Judicature, and the Public Service. The Constitution also contains provisions relating to citizenship of Kiribati, the special status of Banaba and the Banabans, and fundamental rights and freedoms of the individual.'...
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Parliament of Kiribati / Maneaba ni Maungatabu
Hansard
- http://www.parliament.gov.ki/content/han
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
International organisering
Kiribati er medlem af Alliancen af Små Østater, FN, the Pacific Islands Forum.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Kiribati.
Værnepligt: Ingen oplysninger. WRI: Country report and updates: Kiribati.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresserver:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page