Universitets- og Bygningsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2006 under: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Forsættes 2011 som: Bygningsstyrelsen og: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Årsrapport 2011. / : Universitets- og Bygningsstyrelsen.
Præsentation af Universitets- og Bygningsstyrelsen
Som følge af ressortændring den 3. oktober 2011 er ejendomsvirksomheden og den indtægtsdækkede virksomhed i 2012 overført til § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Årsrapporten 2011 er derfor udarbejdet i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) hørte under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet).
UBST havde til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter
Se også: Ejendom ; universitet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page