Klimarådet

Råd oprettet 2014 under Klima-, energi- og bygningsministeriet.
Nu under: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Klimarådet er et uafhængigt [sic] ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.
Klimarådet Retsinformation
Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, 2014.
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163875
§ 1. Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.
§ 2. For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.
Se også: Bil ; Energistyrelsen ; klima ; transport ; transportpolitik ; Ungeklimarådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Leder: Elbilen kommer ikke kørende af sig selv. I: Information, 27. september 2018.
Leder: Klimasvigtet i 2018. I: Unformation, 31. december 2018.
Leder: Venstres kamp mod Klimarådet. I: Information, 7. januar 2019.
Klimaminister Lars Christian Lilleholt ville flytte Klimarådet væk fra København : Klimarådet skulle sendes ud af hovedstaden, mente klimaminister Lars Christian Lilleholt, da regeringen i 2017-18 forhandlede om udflytning af statslige arbejdspladser. Et år tidligere havde Venstre angiveligt forsøgt helt at nedlægge rådet. Regeringen har systematisk forsøgt at lukke ned for rådets kritik, mener oppositionspartier. / : Martin Bahn, Lasse Skou Andersen, Sebastian Abrahamsen. I: Information 3. januar 2019.
Klimaministeriet kendte indhold i kritisk rapport før udskiftning af klimavismand Peter Birch Sørensen : Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har afvist, at der var tale om en »politisk fyring« af Klimarådets formand Peter Birch Sørensen, fordi beslutningen blev truffet, før regeringen modtog en kritisk rapport fra rådet. Men hans ministerium var orienteret om konklusionerne længe før offentliggørelsen af rapporten. / : Martin Bahn, Lasse Skou Andersen, Sebastian Abrahamsen. I: Information 3. januar 2019.
Klimarådet: Udfasning af benzin- og dieselbiler kan ikke stå alene : Regeringens ønske om at bremse salget af benzin- og dieselbiler bliver vel modtaget hos Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen. Det bør – som De Konservative ønsker og Klimarådet anbefaler – ske senest i 2030, hvis Danmark skal overholde sine EU-forpligtelser om CO2-reduktioner i transportsektoren. / : Nikola Nedeljkovic Gøttsche. I: Information, 24. september 2018.
Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018. / : Klimarådet, 2018.
Tidligere har Klimarådet analyseret status og fremgang i opfyldelsen af mål og forpligtelser i et særskilt kapitel i de årlige hovedrapporter. Denne analyse vil fremover udgøre en selvstændig publikation, der offentliggøres på Klimarådets hjemmeside, når de officielle fremskrivninger fra Energistyrelsen foreligger, og Klimarådet har haft lejlighed til at vurdere de udviklingstendenser, tallene beskriver. Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 er den første publikation i denne række.
Oppositionen: Det ligner mest af alt en fyring af Klimarådets formand : Selv om Peter Birch Sørensen ønsker at fortsætte som formand for Klimarådet, vælger energi- og klimaministeren at udskifte ham. Oppositionen kritiserer regeringen for at skille sig af med sine kritikere, mens De Konservative gerne havde set Peter Birch Sørensen fortsætte som Klimarådets formand. / : Jesper Løvenbalk Hansen. I: Information, 28. november 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page