Klima- og Energiministeriet

Historisk ministerium oprettet 2007.
Fortsat fra: Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet.
Fortsættes 2011 som: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
Oprettet ved kgl. resolution 23.11.2007 med følgende sagsområder: fra Miljøministeriet: sager vedrørende den nationale og internationale klimaindsats samt sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 50-50 b, samt lov om de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., fra Transport- og Energiministeriet: ressortansvaret for Statens ejerskab til 50 % af aktiekapitalen i Nunaoil A/S samt sager vedrørende energilovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Danmarks Meteorologiske Institut, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Elsparefonden, Energitilsynet.
Se også: Energi ; klima ; Trafik- og Energiministeriet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page