Laos

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk sydøstasiatisk republik med grænser til Cambodia, Kina, Myanmar eller Burma, Thailand og Vietnam.
Geography: Southeast Asian republic with borders to Cambodia, China, Myanmar, or Burma, Thailand and Vietnam.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Hindustan. Laos var koloniseret af Frankrig. De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos; verzameling van bescheiden van 1636 tot 1670 (1917).
http://www.archive.org/details/deoostindischeco00mull
Militærkup 1958, 1959, 1960.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Laos har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov under Den kolde krig.
Kultur::
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Laos er medlem af The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Laos.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Laos.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Vandkraft forvandler Laos til markedsøkonomi. / : Nina Trige Andersen. I: Information, 25. august 2015.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Fiskeri:
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page