Thailand ; Siam

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøstsasiatisk konstituelt monarki med grænser til Cambodja, Laos og Myanmar eller Burma.
Natur: Fisk. Fugle. Koral rev. World Atlas of Coral Reefs / Mark Spalding, Corinna Ravilious, Edmund Peter Green. University of California Press, 2001 - 432 s.
- http://archive.org/details/worldatlasofcora01spal
US Department of Veterans Affairs: Information from Department of Defense (DoD) on Herbicide Tests and Storage outside of Vietnam. 2010. - 10 s.
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
The Negrito of Thailand : The Mani by Thonghom edited and expanded. / George Weber
- http://www.andaman.org/BOOK/chapter36/text36.htm
Historie: Hindustan. History of the Kingdom of Siam and of the revolutions that have caused the overthrow of the empire up to A.D. 1770 (1908).
- http://www.archive.org/details/historyofkingdom00turprich
Militærkup: 1933, 1947, 1949, 1951, 1957, 1976, 1977, 1981, 1985, 1991, 2006, 2014.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Det amerikanske luftvåben havde bl.a. følgende militære baser i Thailand opereret fra US Pacific Command under Vietnamkrigen:
Kultur::
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film:
Musik: UNESCO Collection of Traditional Music of the World.
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Thailand er medlem af The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), FN
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Thailand.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Thailand.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Buddhisme, Islam. The Sathirakoses-Nagapradeepa Foundation.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter: Chulalongkorn University, Faculty of Political Science, Institute of Security and International Studies.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:
Import af våben fra: Sverige og USA. Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page