Thailand ; Siam

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk sydøstasiatisk konstituelt monarki med grænser til Cambodia, Laos og Myanmar eller Burma.
Atlas over Sydøstasien.
Thailand atlas.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
The Negrito of Thailand : The Mani by Thonghom edited and expanded. / George Weber
- http://www.andaman.org/BOOK/chapter36/text36.htm
Historie: Hindustan. History of the Kingdom of Siam and of the revolutions that have caused the overthrow of the empire up to A.D. 1770 (1908).
- http://www.archive.org/details/historyofkingdom00turprich
Ayutthaya Historical Park
- http://whc.unesco.org/en/list/576
Ban Chiang
Town of Sukhothai and Associated Historic Towns
Militærkup: 1933, 1947, 1949, 1951, 1957, 1976, 1977, 1981, 1985, 1991, 2006, 2014.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Det amerikanske luftvåben havde bl.a. følgende militære baser i Thailand opereret fra US Pacific Command under Vietnamkrigen:
Kultur::
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Thailand er medlem af The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), FN
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Thailand.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Thailand.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Buddhisme, Islam. The Sathirakoses-Nagapradeepa Foundation.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter: Chulalongkorn University, Faculty of Political Science, Institute of Security and International Studies.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra: Sverige og USA.
Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.
U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” : 25 Country Profiles. / Project Director: Rachel Stohl, Senior Analyst Contributing Authors: Sarah Chankin-Gould et al. Center for Defense Information at the World Security Institute, 2007. - 149 s. Online.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page