Lesotho

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Afrikansk  monarki med grænse til Sydafrika.
Natur: World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Basutoland 1822-1868. Det britiske protektorat Basutoland 1868-1965. Basutoland, the Bechuanaland Protectorate and Swaziland; history of discussions with the Union of South Africa, 1909-1939. (1952).
The Basutos; the mountaineers & their country; being a narrative of events relating to the tribe from its formation early in the nineteenth century to the present day (1909).
http://www.archive.org/details/basutosmountaine01lagd
Militærkup: 1986, 1991.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Oprør (1974).
Kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
Lesotho Congress for Democracy
International organisering
Lesotho medlem af FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Lesotho.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Lesotho.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter: National University of Lesotho, Institute of Southern African Studies, Roma.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra Israel, Sydafrika.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.
Israeli arms transfers to sub-Saharan Africa. / Siemon T. Wezeman.
SIPRI Background Paper, 2011. - 16 s. - http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1110.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page