Lesotho

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Lesotho er et Afrikansk  monarki med grænse til Sydafrika.
UN Atlas of Lesotho.
Lesothos historie: Basutoland 1822-1868. Det britiske protektorat Basutoland 1868-1965. Basutoland, the Bechuanaland Protectorate and Swaziland; history of discussions with the Union of South Africa, 1909-1939. (1952).
The Basutos; the mountaineers & their country; being a narrative of events relating to the tribe from its formation early in the nineteenth century to the present day (1909).
http://www.archive.org/details/basutosmountaine01lagd
Militærkup: 1986, 1991.
Lesothos deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Oprør (1974).
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
African Elections Database 2004-.
- http://africanelections.tripod.com/index.html
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier i Lesotho / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
Lesotho Congress for Democracy
International organisering
Lesotho medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Lesotho.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Lesotho.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold: Compilation of National Reports for the Review of the Implementation of the Brussels Programme of Action for the Decade 2001–2010. - New York: The United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 2010. - 316 s.
Uddannelse
Universiteter: National University of Lesotho, Institute of Southern African Studies, Roma.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page