Liberia

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Liberia er en tropisk vestafrikansk  republik med grænser til Elfenbenskysten, Guinea og Sierra Leone og med kystlinje til Atlanterhavet.
Liberias historie:
Området, hvori Liberia ligger i var kendt som Peberkysten eller Kornkysten i den europæiske middelalder.
Frigivne amerikanske slaver begynder at kolonisere landet i 1820 og republikken Liberia grundlægges i 1847.
Kultur:
Liberians: An Introduction to their History and Culture. / Editor Donald A. Ranard. - Washington, DC: Center for Applied Linguistics, Cultural Orientation Resource Center, 2005.- 82 s.
- http://www.cal.org/co/liberians/liberian_050406_1.pdf
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
African Elections Database 2004-.
- http://africanelections.tripod.com/index.html
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
International organisering
Liberia er medlem af De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Liberia.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Liberia.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the ECOWAS Region / Edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman. A Small Arms Survey Publication, May 2005. - 410 s.
- http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/book-series/armed-and-aimless.html
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Diamanter, guld, olie.
Republic of Liberia, Ministry of Lands, Mines and Energy: Annual Report 2009. - 87 s.
Erhverv, handel og industri:
Liberias våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Eksport af våben til Liberia.
Report of the Panel of Experts appointed pursuant to Security Council resolution 1306 (2000), paragraph 19, in relation to Sierra Leone, 2000. - 62 s.
The Illicit Arms Trade in Africa: A Global Enterprise. / Matt Schroeder, Guy Lamb.
I: African Analyst • Third Quarter 2006 s. 69-78. - Online
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa.
/ Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page