Reklamenævnet

Historisk ankenævn oprettet 1955 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 2002.
Forslag til Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., lov om lægemidler og lov om offentlig sygesikring (nedlæggelse af visse råd og nævn på det sundhedsmæssige område), 2002.
Med dette lovforslag foreslås Blodproduktudvalget, Apotekervarenævnet, Reklamenævnet og Sygesikringsnævnet for Søfarende nedlagt...
Reklamenævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om reklame for lægemidler.
Se også: Reklame.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page