Styrelsen for Patientsikkerhed

Historisk styrelse oprettet 2015 under: Sundheds- og Ældreministeriet.
Forsættes 2018 som: Styrelsen for Patientklager.
Fortsat fra Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet.
Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.), 2016.
§ 1. 1. Overalt i loven ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed«, og »Patientombuddets« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed«.
Se også: Abortankenævnet ; Ankenævnet for Patienterstatning ; Dansk Patientsikkerhedsdatabase ; International Sygesikring ; patient ; patientsikkerhed ; patientklager ; Det Psykiatriske Ankenævns ; Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Sundhedsministeriet nøler i sag om konventionsbrud. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 24. august 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page