Lægemiddelskadeankenævnet

Historisk ankenævn oprettet 1995 under: Sundhedsministeriet.
Forsættes 2015 som: Ankenævnet for Patienterstatningen.
Lov om erstatning for lægemiddelskader, 1995.
Lægemiddelskadeankenævnet
§ 19. Sundhedsministeren nedsætter et lægemiddelskadeankenævn, som består af ...
Bekendtgørelse om forretningsorden for Lægemiddelskadeankenævnet, 2012.
§ 1. Lægemiddelskadeankenævnet er klageinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringsforeningen i sager om erstatning for lægemiddelskader.
Stk. 2. Skadelidte, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt andre med retlig interesse i sagen, kan indbringe en klage for Lægemiddelskadeankenævnet efter stk. 1.
Årsberetning 2011. / : Lægemiddelskadeankenævnet
Med virkning fra den 1. januar 2011 blev sekretariatsbetjeningen af Lægemiddelskadeankenævnet overført til Patientombuddet, som er en nyoprettet myndighed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der er dog ikke ændret på Lægemiddelskadeankenævnets virke eller sammensætning, og nævnet fungerer således fortsat som en selvstændig juridisk enhed, der er uafhængig i sin virksomhed.
Se også: Medicin.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page