Ministeriet for Grønland,
Grønlandsministeriet

Ministerium oprettet 1955
Fortsat fra: Grønlandsdepartementet 1950-1955, Grønlands Styrelse 1925-1950, Styrelsen af Kolonierne i Grønland 1912-1925 og Administrationen for Kolonierne i Grønland 1908-1912.
Fortsættes 1988 under Statsministeriet.
Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960.
/ : Ministeriet for Grønland, 1964. ; Betænkning 363)
Ministeriet for Grønland består af 2 afdelinger:
Den administrative afdeling er i praksis opdelt i 3 ekspeditionskontorer, et statistiskøkonomisk kontor samt et regnskabskontor.
Den tekniske afdeling, Grønlands tekniske Organisation (GTO), der ledes af en chefingeniør. Under Ministeriet for Grønland hører endvidere institutionerne Grønlands geologiske undersøgelse og Grønlands fiskeriundersøgelser, ligesom forskellige konsulenter er knyttet til ministeriet.
Se også: Dispensationsnævnet for Grønland ; Forsvarsministeriet ; Grønlandsrådet ; Hjemmestyret ; Den Kongelige Grønlandske Handel ; Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ; Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel ; Thule.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Grønlands historie. / : Stikord og litteraturhenvisninger samlet af Holger Terp. Fredsakademiet, 2015.
Vejledning om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142582
1. Den grønlandske selvstyreordning
2. Inddragelse af Statsministeriet


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page