Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

Råd oprettet 1960 under: Forsvarsministeriet.
Cirkulære om Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, 2016.
I medfør af anbefaling i betænkning af 27. juni 1957 om skibsfartens og luftfartens redningstjenester og efter aftale med berørte ministerier (Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Grønland, Ministeriet for handel, håndværk, industri og søfart, Ministeriet for offentlige arbejder og Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet) er Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd nedsat af forsvarsministeren den 25. maj 1960. Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd er et tværministerielt råd, som har til formål at sikre den bedst mulige gennemførelse af eftersøgnings- og redningsoperationer i Danmark og Grønland i relation til skibsfarten og luftfarten.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark 2017, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page