Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel

Råd oprettet 1950 i Den Kgl. Grønlandske Handel under Statsministeriet.
Ophævet 1985.
Betænkning. / : afgivet af udvalget vedrørende udflytning af Den kongelige grønlandske handel. 1967. ; Betænkning 442)
Først ved lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den kgl. grønlandske Handel bliver Handelen en selvstændig institution under Statsministeriet (nu Ministeriet for Grønland) med en over for ministeriet ansvarlig direktør, der til sin bistand har et styrelsesråd.
Af et forhenværende monopols saga - Den Kgl. Grønlandske Handel 1950-55.
/ : Ebbe Groes. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1956.
Konjunkturudligningsfonden, hvis statutter er af 9. januar 1952, administreres af Den kgl. grønlandske Handel. Fondens bestyrelse er den samme som Handelens styrelsesråd. Fonden er oprettet i erkendelse af, at det grønlandske erhvervsliv er et af de mest konjunkturfølsomme i verden, og dens midler skal anvendes til at afbøde prisfald under nedgangskonjunkturer. Fonden er i princippet en interessant nationaløkonomisk nydannelse, der dog har fortilfælde flere steder, således f. ex. i Norge. Fonden har imidlertid siden sin oprettelse ikke været ude for udbetalinger, da konjunkturerne for fisk og fiskeprodukter har været gode.
Se også: 1959: M/S Hans Hedtoft katastrofen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; regeringer råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page