Natur- og Miljøklagenævnet

Historisk ankenævn oprettet 2011 under: Miljøministeriet.
Forsættes 2017 som: Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet, 2009.
Dannet ved sammenlægning af Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet.
Blev 1. februar 2017 lagt sammen med Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold udskiltes til det nyoprettede Planklagenævn.
Se også: Natur.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page