Offshoresikkerhedsrådet

Råd oprettet 2006 under: Arbejdstilsynet i Beskæftigelsesministeriet.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet, 2015
§ 1. Offshoresikkerhedsrådet skal
1) medvirke ved udarbejdelse af regler i henhold til offshoresikkerhedsloven,
2) følge den tekniske og sociale udvikling vedrørende offshore olie- og gasaktiviteter og
3) drøfte øvrige forhold, der er omfattet af loven.
Stk. 2. Forinden der fastsættes regler i medfør af offshoresikkerhedsloven, skal der indhentes en udtalelse fra Offshoresikkerhedsrådet
Se også: Energistyrelsen ; Nordsøen ; olie ; sikkerhed ; Søfartsstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page