Styrelsen for Patientklager

Styrelse oprettet 2018 under: Sundheds- og Ældreministeriet.
Forsat fra: Styrelsen for Patientsikkerhed.
Den nye styrelse overtager desuden sekretariatsbetjening for fem nævn:
Abortankenævnet Ankenævnet for Patienterstatning, Det Psykiatriske Ankenævn, Sundhedsvæsenets disciplinærnævn og Tvangsbehandlingsnævnet.
Se også: Patient.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page