Plantedirektoratet

Historisk direktorat oprettet 1990 under: Landbrugsministeriet.
Forsættes 2011 som: NaturErhvervstyrelsen.
Plantedirektoratet blev dannet i 1990 ved en sammenlægning af en række selvstændige Institutioner med en historie, der for enkelte rækker tilbage til slutningen af 1800-tallet. Plantedirektoratet blev dannet af: Landbrugsministeriets Gødningstilsyn, Statens Foderstofkontrol, Statens Plantetilsyn, Statens Herkomstkontrol med Skovfrø og –planter, Statsfrøkontrollen ogTilsynet med De statsautoriserede Laboratorier.
D. 1. oktober 2011 oprettedes NaturErhvervstyrelsen ved en fusion af 3 styrelser: Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og FødevareErhverv
Se også: Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed ; plante ; Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page