Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier

Nævn oprettet 1982 senere under: Plantedirektoratet i Landbrugsministeriet.
Nu under: Landbrugsstyrelsen.
Voldgiftsnævnene vedrørende forgiftning af honningbier behandler sager om erstatning for tab som følge af forgiftningsskader på honningbier.
Bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier, 1982
Stk. 3. Plantedirektoratet udnævner for en 5-årig periode en biavlskyndig voldgiftsmand og en suppleant i hvert lokalområde efter indhentet fælles udtalelse fra Danmarks Biavlerforening, Danske Biavlers Landsforening og Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere. Den biavlskyndige voldgiftsmand og suppleanten skal være registrerede som kyndige biavlere og være bosiddende i lokalområdet.
Se også: Bier.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page