Rådet vedrørende hold af særlige dyr

Historisk råd oprettet 1999 under: Justitsministeriet.
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.), 2015.
Bestemmelsen om Rådet vedrørende hold af særlige dyr findes i dyreværnslovens § 26 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014.
Bestemmelsen om Rådet vedrørende hold af særlige dyr blev indført ved en ændring af dyreværnsloven i 1999, jf. lov nr. 80 af 2. september 1999. Baggrunden var en anbefaling om et råd med specialviden fremsat af en arbejdsgruppe vedrørende hold af farlige dyr m.v., der blev nedsat af Justitsministeriet i 1995. Før rådets oprettelse fandtes der en særlig konsulentordning vedrørende zoologiske haver m.v.
Ved særlige dyr forstås især:
Se også: Dyr ; føde ; landbrug ; veterinær.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page