Skatteankenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn
I medfør af § 10, stk. 5 og 6, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:
Kapitel 1
Ankenævnenes funktion og kompetence
§ 1. Skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn afgør klager over SKATs afgørelser, jf. skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1, jf. dog § 35 b, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 5.
Se også: Anke ; Skatteankestyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page