SKAT

Historisk styrelse oprettet 2005 under Skatteministeriet, ved ikrafttrædelsen af skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 758 af 02.08.2005.
Fortsat fra Told- og Skattestyrelsen.
Ophørt 2018.
Told og skatteforvaltningen
Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver, 2018.
I medfør af § 14, stk. 3, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, fastsættes:
§ 1. De opgaver, der ved skatteforvaltningslovens § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen, der er en myndighed, består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Vurderingsstyrelsen.
Se også: Skat ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Overmod og afmagt: Historien om det nye SKAT. / : Jørgen Grønnegård Christensen ; Peter Bjerre Mortensen. Djøf forlag, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page