Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelse oprettet 2015 under: Undervisningsministeriet.
Fortsat fra: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, 2018
§ 1. Pædagogikum er en teoretisk og praktisk uddannelse, der skal give nyansatte lærere (pædagogikumkandidater) i de gymnasiale uddannelser de nødvendige pædagogiske kompetencer til at arbejde som lærere i en gymnasial uddannelse, jf. dog stk. 3. Pædagogikum skal desuden bidrage til, at læreren aktivt kan indgå i udviklingen af de gymnasiale uddannelser og i disses samspil med det omgivende samfund.
Se også: Evaluering ; kvalitet ; uddannelse ; undervisning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tilsynsberetning 2017. / : Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page