Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelse oprettet 2015 under: Undervisningsministeriet.
Nu under: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under
Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område, 2018.
Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven, 2016.
§ 1. Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde det krav om medborgerskab, der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser, hvoraf to skal opfyldes, for at en udlænding, der opfylder de grundlæggende betingelser, kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Medborgerskabsprøven skal vise udlændingens integrationsgrad målt på vedkommendes fortrolighed med danske samfundsforhold, herunder spørgsmål om hverdagsliv i Danmark, og dansk kultur og historie.
Se også: Integration ; international ; rekruttering ; uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Terp, Holger: Ny dansk historisk bibliografi, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page