Statens Filmcensur

Historisk råd oprettet 1913 under Justitsministeriet.
Forsættes 1998 som: Medierådet for Børn og Unge.
Betænkning om filmcensur. / : Justitsministeriet, 1967.; Betænkning 468)
1) Den nuværende filmcensurordning har sit udspring i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 5. juli 1913 om en for hele landet fælles censurering af lysbilleder. Før dette tidspunkt udøvedes tilsynet med biografteaterforestillinger af de lokale politimyndigheder, fra 1909 dog af den for privatteatrene beskikkede censor. Bekendtgørelsen af 5. juli 1913 bestemte, at enhver film skulle underkastes censur af særlige af justitsministeriet ansatte censorer. Censorerne kunne godkende filmen uden indskrænkning eller med den særlige begrænsning, at børn under 16 år ikke havde adgang. Godkendelsen kunne gøres betinget af foretagelse af beskæringer. Censuren omfattede også reklamebilleder (plakater og lign.). Der var ikke i bekendtgørelsen angivet retningslinier for censurens udøvelse.
2) Særlige lovregler om biografvæsenets ordning gennemførtes første gang ved lov nr. 101 af 17. marts 1922. Bestemmelser om censur indeholdtes i lovens afsnit IV. Det fastsattes her, at levende billeder, forinden de forevistes offentligt, skulle godkendes af statens filmcensur. Censuren måtte ikke godkende billeder, hvis forevisning ville virke forrående eller på anden måde moralsk nedbrydende.
3) Den næste lovregulering af biografvæsenet skete ved lov nr. 105 af 31. marts 1933.
Se også: Besættelsen ; censur ; Det Danske Filminstitut.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page