Medierådet for Børn og Unge

Råd under Justitsministeriet oprettet 1913 som: Statens Filmcensur.
Fortsat 1974 under Kulturministeriet og fra 1998 som: Medierådet for Børn og Unge.
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder, 1974.
(Sager vedrørende statens filmcensur, den internationale valutafond og lovgivningen om hyrevogne)
Ved kgl. resolution af 25. marts 1974 er det bestemt, at sager vedrørende statens filmcensur overføres fra justitsministeriet til ministeriet for kulturelle anliggender, og at sager vedrørende den internationale valutafond overføres fra finansministeriet til økonomiministeriet begge fra den 1. april 1974 at regne.
Medierådet for Børn og Unge Retsinformation
Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge, 1998
§ 5. Medierådet for Børn og Unge skal sørge for vejledning og oplysning til forældre m.fl. om films egnethed for børn og unge.
Medierådet skal herunder
1) Fastlægge de overordnede kriterier for godkendelse af film, jf. filmlovens § 20.
2) Sørge for, at afgørelserne om godkendelse af film gøres tilgængelige for offentligheden.
Se også: Ankenævnet for Filmcensuren ; børn ; Børnerådet ; Censur ; Det Danske Filminstitut ; medier ; massemedier ; ungdom.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om filmcensur. / : udarbejdet af et udvalg til Justitsministeriet. Justitsministeriet, 1967. ; Betænkning, Nr. 468)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page