Statens Ligningsdirektorat

Historisk direktorat oprettet 1938 under: Skatteministeriet
Forsættes 1975 sammen med Kildeskattedirektoratet i Statsskattedirektoratet.
Forsat fra: Landsoverskatterådet og Overskyldrådet.
Betænkning 437.
Ved lov nr. 108 af 31. marts 1938 om oprettelse af en landsskatteret og om tilsynet med skatteligningen m. v. blev landsoverskatterådet og overskyldrådet ophævet, og deres funktioner henlagt til et ligningsdirektorat og et ligningsråd samt en landsskatteret. Tilsynet med ansættelsen af indkomst og formue og med vurderingen af fast ejendom samt revisionen af de foretagne ansættelser (vurderinger) skulle fremtidig varetages af ligningsdirektoratet og ligningsrådet, medens klagepåkendelsen blev henlagt til landsskatteretten. Ligningsdirektoratet er delt i en afdeling for indkomst- og formueansættelser og en afdeling for vurdering af fast ejendom.
Se også: Amtsligningsinspektoraterne ; ligning ; skat.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page