Statens Luftfartsvæsen

Historisk styrelse oprettet 1984 under: Ministeriet for Offentlige Arbejder.
Forsættes 2010 som: Trafikstyrelsen.
Forsat fra Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen.
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (Kommunal drift af flyvepladser, regulering af erstatningsansvarsgrænser, sletning i register af luftfartøjer og udstedelse af forbud og påbud m.v.), 2011
»01. Overalt i loven ændres »Statens Luftfartsvæsen«, »luftfartsvæsenet« og »Luftfartsvæsenet« til: »Trafikstyrelsen«, og »Statens Luftfartsvæsens« ændres til: »Trafikstyrelsens«.«
Forslaget er begrundet med, at Statens Luftfartsvæsen pr. 1. november 2010 ophørte med at eksistere som en selvstændig styrelse, da den blev en del af Trafikstyrelsen. Alle de opgaver, der i luftfartsloven er henlagt til Statens Luftfartsvæsen, varetages derfor nu af Trafikstyrelsen.
Se også: Luftfart ; trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning om Statens Luftfartsvæsens gebyrer. / : Rigsrevisionen, 2002.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page