Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen

Historisk direktorat oprettet 1947 under: Ministeriet for Offentlige Arbejder.
Fortsættes 1984 som: Statens Luftfartsvæsen.
Fra 2010 del af: Trafikstyrelsen.
Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011: Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart.
Se også: Luftfartsloven ; Luftfartstilsynet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page