Tanzania

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Afrikansk forbundsstat og  republik bestående af Tanganyika og øen Zanzibar i Det indiske ocean og med grænser til Burundi, Den demokratiske republik Congo, Kenya, Malawi, Rwanda, Uganda og Zambia og med kystlinje til Det indiske ocean.
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Vådområder: Nilen. Eyasi saltvandssøen. Tanganyikasøen.
2006 United Nations Environment Programme: Global International Waters Assessment. East African Rift Valley Lakes, GIWA Regional assessment 47.
Published by the University of Kalmar on behalf of United Nations Environment Programme.
- http://www.unep.org/dewa/giwa/areas/reports/r47/giwa_regional_assessment_47.pdf
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Ørkenområder: Malawisøen.
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Tanzania var en portugesisk koloni 1510-1729. Landet blev senere tysk kolonialiseret som Tysk Østafrika 1885-1918. Forholdene i kolonien underlagt Deutsche Kolonialgesellschaft og Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, blev reguleret af den tysk-britiske Helgoland–Zanzibar traktat / Helgoland-Sansibar-Vertrag af 1890 og de er bl.a. beskrevet af Hans Paasche samt i Deutsch-Ostafrikanische Zeitung (1899-1916).
Sturmer, Martin - Media History of Tanzania, 1888-1996.
http://www.tanzania.at/mht/The_Media_History_of_Tanzania.pdf
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Politiske partier: TANU Tanganyika African National Union. Julius Nyerere.
International organisering
Tanzania er medlem af Den afrikanske enhedsorganisation / Organisation of African Unity (den afrikanske union), det Østafrikanske Fællesskab / East African Community, FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Tanzania.
Værnepligt: WRI: Officielt nej. Country report and updates: Tanzania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Citizens' Militia.
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Human Rights Education and Peace International.
Universiteter: Centre for Foreign Relations, Dar es Salaam.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Uran.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page