Tanzania

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk afrikansk forbundsstat og republik bestående af Tanganyika og øen Zanzibar i Det indiske ocean og med grænser til Burundi, Den demokratiske republik Congo, Kenya, Malawi, Rwanda, Uganda og Zambia og med kystlinje til Det indiske ocean.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Tanzania var en portugesisk koloni 1510-1729. Landet blev senere tysk kolonialiseret som Tysk Østafrika 1885-1918. Forholdene i kolonien underlagt Deutsche Kolonialgesellschaft og Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, blev reguleret af den tysk-britiske Helgoland–Zanzibar traktat / Helgoland-Sansibar-Vertrag af 1890 og de er bl.a. beskrevet af Hans Paasche samt i Deutsch-Ostafrikanische Zeitung (1899-1916).
Sturmer, Martin - Media History of Tanzania, 1888-1996.
http://www.tanzania.at/mht/The_Media_History_of_Tanzania.pdf
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik
Lovgivende forsamling:
Valg:
Tekst:
Politiske partier: TANU Tanganyika African National Union. Julius Nyerere.
International organisering
Tanzania er medlem af Den afrikanske enhedsorganisation / Organisation of African Unity (den afrikanske union), det Østafrikanske Fællesskab / East African Community, FN.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Tanzania.
Værnepligt: WRI: Officielt nej. Country report and updates: Tanzania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Citizens' Militia.
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Human Rights Education and Peace International.
Universiteter: Centre for Foreign Relations, Dar es Salaam.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Uran.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page