Tuvalu

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østat i Oceanien i Stillehavet, tidligere Ellice øerne. Nabostater Fij og Kiribati.
Tuvalu Øgruppen består af seks ægte atoller og tre ører. De faktiske atoller er Funafuti, Nanumea, Nui, Nukufetau, og Nukulaelae, mens Nanumaga, Niulakita, og Niutao er enkelte øer.
De sidste tre har små saltvandsdamme, mens Nanumea har en friskvandsdam, usædvanligt for en atol.
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Sea Level Rise in the Pacific: Loss of Land and Cultures (2010).
- http://www.archive.org/details/linktv_uninaction2010060714
The atoll of Funafuti, Ellice group: its zoology, botany, ethnology, and general structure based on collections made by Mr. Charles Hedley, of the Australian museum, Sydney, N.S.W (1896). http://www.archive.org/details/atolloffunafutie00austiala
'I. General account of the atoll of Funafuti. By C. Hedley.- II. Rock specimens from Funafuti. By T. Cooksey.- III. Aves from Funafuti., By A.J. North.- IV. The insect fauna. By W.J. Rainbow.- V. The arachnidan fauna. By W.J. Rainbow.- VI. The crustacea. By T. Whitelegge.- VII. The echinodermata. By T. Whitelegge.- VIII. The mammals, reptiles, and fishes of Funafuti. By E.R. Waite.- IX. The enteropneusta of Funafuti, pt.1. By J.P. Hill.- X. The alcyonaria of Funafuti, pt.1. By T. Whitelegge.- XI. The ethnology of Funafuti. By T. Whitelegge.- XIII. The sponges of Funafuti. By T. Whitelegge.- XIV. The enteropneusta of Funafuti, pt.2. By J.P. Hill.- XV. The madreporaria of Funafuti. By T. Whitelegge.- XVI. The hydrozoa, scyphozoa, actinozoa and vermes. By T. Whitelegge and J.P. Hill.- XVII-XVIII. The mollusca of Funafuti, pt.1-2. By C. Hedley.- XIX. Summary of the fauna of Funafuti.- XX. The fishes of Funafuti (sup.) By E.R. Waite.- XII. The mollusca of Funafuti (sup.) By C. Hedley.'
Skov, herunder: Brødfrugttræet / Artocarpus mariannensis / dugdug. Ragone, D., and H.I. Manner. 2006. Artocarpus mariannensis (dugdug), ver. 2.1. In: Elevitch, C.R. (ed.). Species Profiles for Pacific Island Agroforestry. Permanent Agriculture Resources (PAR), Holualoa, Hawai‘i.
- http://www.traditionaltree.org .
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Bedford, Richard. 2009. International migration in Kiribati and Tuvalu: A context for evaluating the impact of global warming on population movement in atoll territories," Motu Public Policy Seminar, Wellington, March.
Environmental Change and Forced Migration Scenarios: Specific Targeted Project Tuvallu and New Zealland, 2009. - 32 s.
Historie: Koloniseret af Storbritannien 1915 som en del af Gilbertøerne. Bibliography of Tuvalu. / Michael Goldsmith. Senior Lecturer in Anthropology, Department of Societies and Cultures, University of Waikato, Hamilton, N. Z.
- http://www.hawaii.edu/cpis/psi/bibliography/tuvalu.pdf
Military (1776-'79) transactions of Major, afterwards Colonel, 8th or King's foot, Arent Schuyler de Peyster... [microfilm] (1800).
http://www.archive.org/details/cihm_04051
'With: Details of the discovery of the Ellice and de Peyster Islands in the Pacific Ocean, in May, 1819 / Arent Schuyler de Peyster. Filmed from a copy of the original publication held by the Bibliothèque nationale du Québec'.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Anden verdenskrig - US Operation Galvanic
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
The Tuvalu Telecommunications Corporation
Radio: The Tuvalu Media Corporation: Radio Tuvalu 1975-.
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Bibliography of Tuvalu. / : Michael Goldsmith. Senior Lecturer in Anthropology Department of Societies and Cultures, University of Waikato Hamilton, N. Z.
- http://www.hawaii.edu/cpis/psi/bibliography/tuvalu.pdf
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tuvalu Echoes / Sikuleo o Tuvalu
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik: Politiske partier: Nej.
International organisering
Tuvalu er medlem af Alliancen af Små Østater, FN - siden 2000, the Pacific Islands Forum.
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: Nej.
Værnepligt: ?
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Tuvalus kirke er kongregationalisk. På grund af de britiske og amerikanske kongregationalist missionærindsats i Polynesien i løbet af 1700 og 1800, er der stadig et stort antal medlemmer i den historisk kongregationalisk, menighedsrådsstyrede kirkes organer. / The Church of Tuvalu is Congregational. Owing to the British and American Congregationalist missionary efforts in Polynesia during the 1700s and 1800s, there are still large numbers of members in the historically Congregational bodies.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page