Tuvalu

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østat i Oceanien i Stillehavet, tidligere Ellice øerne. Nabostater Fij og Kiribati.
Tuvalu Øgruppen består af seks ægte atoller og tre ører. De faktiske atoller er Funafuti, Nanumea, Nui, Nukufetau, og Nukulaelae, mens Nanumaga, Niulakita, og Niutao er enkelte øer.
De sidste tre har små saltvandsdamme, mens Nanumea har en friskvandsdam, usædvanligt for en atol.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Bedford, Richard. 2009. International migration in Kiribati and Tuvalu: A context for evaluating the impact of global warming on population movement in atoll territories," Motu Public Policy Seminar, Wellington, March.
Environmental Change and Forced Migration Scenarios: Specific Targeted Project Tuvallu and New Zealland, 2009. - 32 s.
Historie: Koloniseret af Storbritannien 1915 som en del af Gilbertøerne. Bibliography of Tuvalu. / Michael Goldsmith. Senior Lecturer in Anthropology, Department of Societies and Cultures, University of Waikato, Hamilton, N. Z.
- http://www.hawaii.edu/cpis/psi/bibliography/tuvalu.pdf
Military (1776-'79) transactions of Major, afterwards Colonel, 8th or King's foot, Arent Schuyler de Peyster... [microfilm] (1800).
http://www.archive.org/details/cihm_04051
'With: Details of the discovery of the Ellice and de Peyster Islands in the Pacific Ocean, in May, 1819 / Arent Schuyler de Peyster. Filmed from a copy of the original publication held by the Bibliothèque nationale du Québec'.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Anden verdenskrig - US Operation Galvanic
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
The Tuvalu Telecommunications Corporation
Radio: The Tuvalu Media Corporation: Radio Tuvalu 1975-.
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Bibliography of Tuvalu. / : Michael Goldsmith. Senior Lecturer in Anthropology Department of Societies and Cultures, University of Waikato Hamilton, N. Z.
- http://www.hawaii.edu/cpis/psi/bibliography/tuvalu.pdf
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tuvalu Echoes / Sikuleo o Tuvalu
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Politiske partier: Nej.
International organisering
Tuvalu er medlem af Alliancen af Små Østater, FN - siden 2000, the Pacific Islands Forum.
Regering: Westminster regerings systemet.
Parlament
Forsvar / militær: Nej.
Værnepligt: ?
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Tuvalus kirke er kongregationalisk. På grund af de britiske og amerikanske kongregationalist missionærindsats i Polynesien i løbet af 1700 og 1800, er der stadig et stort antal medlemmer i den historisk kongregationalisk, menighedsrådsstyrede kirkes organer. / The Church of Tuvalu is Congregational. Owing to the British and American Congregationalist missionary efforts in Polynesia during the 1700s and 1800s, there are still large numbers of members in the historically Congregational bodies.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page