Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Etableret 2016. Fortsat fra: Trafik- og Byggestyrelsen, Trafikstyrelsen og Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger.
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
Kapitel 1
§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administration og regulering på boligområdet, herunder på byfornyelsesområdet, jf. kapitel 2.
Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal inddrage transport-, bygnings- og boligministeren i spørgsmål af væsentlig betydning.
Se også: Byggeri ; jernbaner ; Trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page