Uruguay ; Den orientalske republik Uruguay

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydamerikansk republik med grænser til Argentina og Brasilien og med kystlinje til Atlanterhavet.
Diccionario geografico del Uruguay; (1900).
http://www.archive.org/details/diccionariogeog00aragoog
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Das Deutschtum in Uruguay (1921).
http://www.archive.org/details/dasdeutschtuminu00nelk
Historie: Oldtiden / Antiquity. Før Columbus, - Messoamerika. Uruguay har været koloniseret af Spanien 1624-1821, Portugal 1669-1821 og Brasilien 1821-1828.
Militærkup: 1973-1985.
National Security Archive: Bordaberry Condemned For 1973 Coup.
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 309, 2010.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB309/index.htm
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Uruguay er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, FN, OAS, Riotraktaten, the South Atlantic Maritime Area Organisation, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Uruguay.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Uruguay.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Servicio Paz y Justicia en América Latina
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations / Los movimientos sociales, incluidas las organizaciones medioambientales: Alianza de Intelectuales Antifascistas
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse: Asociación Sudamericana de Estudios Geopolíticos e Internacionales
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Våbenimport fra Israel.
Buying into Occupation and War: The implications of military ties between South America and Israel. Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign. 2010. - 39 s. - http://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page