Uruguay ; Den orientalske republik Uruguay

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydamerikansk republik med grænser til Argentina og Brasilien og med kystlinje til Atlanterhavet.
Diccionario geografico del Uruguay; (1900).
http://www.archive.org/details/diccionariogeog00aragoog
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Das Deutschtum in Uruguay (1921).
http://www.archive.org/details/dasdeutschtuminu00nelk
Historie: Før Columbus, - Messoamerika. Uruguay har været koloniseret af Spanien 1624-1821, Portugal 1669-1821 og Brasilien 1821-1828.
Militærkup: 1973-1985.
National Security Archive: Bordaberry Condemned For 1973 Coup.
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 309, 2010.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB309/index.htm
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Argentina and Uruguay (1916).
http://www.archive.org/details/argentinauruguay00ross
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Uruguay er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, FN, OAS, Riotraktaten, the South Atlantic Maritime Area Organisation, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Uruguay.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Uruguay.
Efterretningstjenester: Operación Cóndor.
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Servicio Paz y Justicia en América Latina
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations / Los movimientos sociales, incluidas las organizaciones medioambientales: Alianza de Intelectuales Antifascistas
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse: Asociación Sudamericana de Estudios Geopolíticos e Internacionales
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport: Våbenimport fra Israel.
Buying into Occupation and War: The implications of military ties between South America and Israel. Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign. 2010. - 39 s. - http://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page