Ungdomskriminalitetsnævnet

Nævn oprettet 2019 under: Justitsministeriet.
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, 2019.
3. Ungdomskriminalitetsnævnet består af en formand og et antal næstformænd (formandskabet) og andre medlemmer. Ungdomskriminalitetsnævnets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed eller organisation.
Stk. 2. Formanden og næstformændene skal være dommere. De andre medlemmer udgøres af ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge.
Stk. 3. Ungdomskriminalitetsnævnet sættes i hver politikreds.
Se også: Kriminalitet ; retspolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page