Veterinær- og Fødevaredirektoratet

Historisk direktorat oprettet 1997 under: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Forsættes 1999 som: Fødevaredirektoratet.
Forsættes 2004 som: Fødevarestyrelsen.
Forsat fra: Levnedsmiddelstyrelsen og Veterinærdirektoratet.
Se også: Føde ; landbrug ; veterinær ; Det veterinære Sundhedsråd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page