Dyreværnsrådet

Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål - også kaldet Dyreværnsrådet oprettes 1991 under: Justitsministeriet.
Historisk råd nedlagt 2016.
Den Danske Dyrlægeforening
Lovforslag vil forbedre dyrevelfærd og nedlægge råd
Ydermere foreslås der ændringer i rådsstrukturen på dyrevelfærds- og veterinærområdet. Der er i dag følgende råd inden for området: Det Dyreetiske Råd, Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål (Dyreværnsrådet), Rådet vedrørende hold af særlige dyr og Det Veterinære Sundhedsråd. Det foreslås, at Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål (Dyreværnsrådet) og Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr nedlægges, og at Det Dyreetiske Råd og Det veterinære Sundhedsråd tilføres yderligere opgaver.
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.), 2015.
Bestemmelsen om Dyreværnsrådet blev indført i 1991, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991. Bestemmelsen blev indsat i dyreværnsloven under Folketingets behandling af lovforslaget. Baggrunden for ændringsforslaget var en fælles henvendelse fra Landbrugsrådet (nu: Landbrug & Fødevarer), Dyrenes Beskyttelse og Den Danske Dyrlægeforening til Justitsministeren og Retsudvalget, hvori organisationerne, bl.a. på grund af de mange bemyndigelsesbestemmelser, der blev foreslået, fandt, at der var behov for et mindre råd, der kunne rådgive ministeren fagligt i den konkrete udmøntning af loven. Dette råd skulle kunne rådgive ministeren på baggrund af adfærdsmæssig og anden faglig viden, økonomiske vurderinger og udtalelser fra Det Dyreetiske Råd m.v.
Se også: Dyr ; føde ; landbrug ; veterinær.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page