Ankenævnet for Invalideforsikringsretten

Historisk ankenævn oprettet 1957 under: Socialministeriet.
Betænkning om invalideforsikringen : afgivet af invalideforsikringskommissionen af 1956, 1959.; Betænkning 228)
Siden afgivelsen af betænkningen fra dette udvalg er der ved lov nr. 118 af 12. april 1957 gennemført en ændring i folkeforsikringslovens § 45, hvorved der er indført et ankenævn for invalideforsikringsretten. Ankenævnet omfatter ifølge § 45, stk. 6, et medlem, der udnævnes efter indstilling af De samvirkende Invalideorganisationer.
Se også: Anke ; Arbejdsskadestyrelsen ; invalid ; socialpolitik ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning fra Ankenævnet for Invalideforsikringsretten for årene 1957-1972.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page