Ankenævnet for Tjenestemandssager

Historisk ankenævn oprettet 1947 under: Justitsministeriet.
Nedlagt 1953.
Under indtryk af kritik af Den Ekstraordinære Tjenestemandsdomstols virke oprettedes ved 1 i lov 256 af 4.6.1947 en ankedomstol, hvortil Tjenestemandsdomstolens kendelser om afskedigelse fra tjenestemandsstiling kunne indankes. Ankedomstolen stadfæstede i det store og hele Tjenestemandsdomstolens kendelser
Se også: Ankedomstolen for Tjenestemandssager ; Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945 (vedrørende forræderi med videre) ; Besættelsen
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Retsopgøret efter besættelsen. / : Ditlev Tamm.
Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1984.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page