Apotekervarenævnet

1 Historisk Ankenævn oprettet 1959 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1972.
Omtalt i Betænkning 663.
§ 36. Apotekervarenævnet rådgiver sundhedsstyrelsen ved dennes indstilling til indenrigsministeren om regler for, hvilke lægemidler der helt eller delvis kan forhandles uden for apotekerne, jfr. § 5.
2. Genoprettet 1975 under: Sundhedsstyrelsen.
Nedlagt 2002.
Forslag til Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., lov om lægemidler og lov om offentlig sygesikring (nedlæggelse af visse råd og nævn på det sundhedsmæssige område), 2002.
Med dette lovforslag foreslås Blodproduktudvalget, Apotekervarenævnet, Reklamenævnet og Sygesikringsnævnet for Søfarende nedlagt.
Se også: Apotek.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page