Beredskabsstyrelsen

Styrelse oprettet 1993 under: Indenrigsministeriet.
Forsat fra: Civilforsvarsstyrelsen og Statens Brandinspektion.
Oprindelig Indenrigsministeriets kontor til planlægning af det civile beredskab under den kolde krig.
Blandt arbejdsopgaverne er sygehusberedskabet, katastrofeplaner, medicinberedskabet, hygiejneberedskabet og beskyttelsesrum.
Fra 2004 del af Forsvarsministeriet.
Se også: Civilforsvarsrådet ; Beredskabsmeddelelser ; redningsberedskabet ; Sundhedsstyrelsen ; Tilsynet med Nukleare Anlæg.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Bekendtgørelse nr. 972 af 21. november 2002.
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område.
Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling.
/ : Beredskabsstyrelsen, Kontaktudvalget for udredning og analyse, 2005.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page