Beredskabsstyrelsen

Styrelse oprettet 1993 under: Indenrigsministeriet.
Forsat fra: Civilforsvarsstyrelsen.
Oprindelig Indenrigsministeriets kontor til planlægning af det civile beredskab under den kolde krig.
Blandt arbejdsopgaverne er sygehusberedskabet, katastrofeplaner, medicinberedskabet, hygiejneberedskabet og beskyttelsesrum.
Fra 2004 del af Forsvarsministeriet.
Se også: Civilforsvarsrådet ; Beredskabsmeddelelser ; redningsberedskabet ; Sundhedsstyrelsen ; Tilsynet med Nukleare Anlæg.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Bekendtgørelse nr. 972 af 21. november 2002.
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område.
Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling.
/ : Beredskabsstyrelsen, Kontaktudvalget for udredning og analyse, 2005.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page