Tilsynet med Nukleare Anlæg

Historisk myndighed oprettet 1973 under Undervisningsministeriet.
Fra 1976 under: Miljøstyrelsen.
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven), 1976.
Tilsynet med Nukleare Anlæg oprettedes sept. 1973 under Undervisningsministeriet. Ved bek. 35 af 28.01.1976 blev Tilsynet overført til Miljøministeriet og lovfæstet ved lov 244 af 12.05.1976 §12 stk. 1. Ifølge samme lovs §18 skulle lovens ikraftræden i øvrigt fastsættes ved særlig lov, men det skedte ikke, da det blev vedtaget ikke at opføre atomkraftanlæg i Danmark, og i praksis kom Tilsynet virksomhed i hovedsagen blot til at omfatte tilsynet med Forsøgsanlæg Risø og forbindelsen til det svenske a-kraftværk Barsebäck. Tilsynet blev nedlagt ved kgl. resol. af 13.11.1987 og ressortområdet overtaget af Indenrigsministeriet (Civilforsvarsstyrelsen).
Se også: Atomenergikommissionen ; Sundhedsstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page