Slots- og Ejendomsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1990 under Finansministeriet.
Fortsat fra: Boligministeriets Ejendomsdirektorat 1972-1989.
Fortsættes 2011 som: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og fra 2016: Slots- og Kulturstyrelsen.
Se også: Ejendom ; kultur ; slot.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Offentlige udgifter til Kongehuset i 2009. / : Statsministeriet, 2010.
Opgørelse af de offentlige ydelser og udgifter der i 2009 blev afholdt for at understøtte varetagelsen af de forfatningsmæssige og repræsentative opgaver, der påhviler Dronningen og Kongehuset.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page