Børnerådet

Råd oprettet 1997 under Socialministeriet.
Nu under Børne- og Socialministeriet.
Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt sammensat råd, der arbejder på at sikre børns rettigheder og på at informere om børns forhold i samfundet som led i sin fortalervirksomhed
Børnerådet skal blandt andet som led i sin fortalervirksomhed påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder
Børnerådet Retsinformation
Bekendtgørelse om et Børneråd, 2012
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144867
I medfør af § 88, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, fastsættes...
§ 9. Som fortaler for børn skal Børnerådet foretage følgende:
1) Indsamle viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis, forskning og ved at inddrage børns synspunkter, eksempelvis ved at anmode om besøg på institutioner, hvor børn opholder sig eller ved at anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.
2) Vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN's konvention om Barnets Rettigheder samt andre internationale konventioner på området.
3) Formidle information om børns forhold og vilkår.
Se også: Børnesagens fællesråd ; Medierådet for Børn og Unge ; socialpolitik ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Evaluering af Børnerådet. / : Peter Ø. Andersen, Katrin Hjort og Betina Dybbroe.
Socialministeriet, 1997

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page